Over Ons

Green Mile Solutions is een Nederlandse fabrikant en distributeur van gespecialiseerde Automotive Chemicals en smeermiddelen voor verbrandingsmotoren in o.m. auto’s, vrachtwagens, boten, motorfietsen etc.. Na jarenlang uitsluitend producten ontwikkeld te hebben voor derden hebben wij in 2016 een eigen merk op de markt gebracht met de naam MaxxLube®
Luchtvervuiling is een zeer groot probleem. Niet alleen hebben we een plicht voor ons nageslacht een leefbare wereld achter te laten maar in veel grote steden is de vervuiling (smog) dermate groot dat men daar de normen van een factor 500 overschrijdt. De belangrijkste boosdoeners zijn koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NO en NOx), vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide en koolwaterstoffen. [koolwaterstoffen zijn de hoofdbestanddelen van aardolie en brandstoffen zoals benzine en dieselolie]. Deze stoffen (moleculen) reageren met zonlicht, hitte, ammoniak, vocht en andere verbindingen en kunnen dan schadelijke dampen vormen als ozon op grondniveau en smog.
De meest voorkomende verbrandingsmotoren zijn benzine motoren en diesel motoren:
Benzine motoren
Benzinemotoren zijn zéér oneconomische motoren. Van het totale vermogen wordt 70 tot 75% omgezet in warmte. Van deze warmte verdwijnt ca 20% in het koelsysteem en de overige 50% wordt via de uitlaat afgevoerd.
Ook in de motor gaat veel energie verloren, hierbij moet men denken aan wrijving van bewegende delen, waterpomp, oliepomp, airco etc.. zodat van iedere verbrande liter benzine slechts 25 tot 30% gebruikt wordt voor het aandrijven van de krukas.
Een andere zeer belangrijke efficiency factor is de snelheid. Bij stationair toerental is het thermisch rendement nul aangezien geen energie gebruikt wordt voor voortstuwing. Bij lage snelheden wordt de luchttoevoer gesmoord door de gasklep zodat er minder efficiënte verbranding plaats vindt.
De hoogste efficiency wordt bereikt bij het zgn. maximum koppel. Dit is het toerental waarbij de vulling van de cilinder maximaal is. Een maximale hoeveelheid lucht betekend een maximale hoeveelheid brandstof en dus maximale energie uit de verbranding.
Een andere zeer belangrijke efficiency factor is de verbranding. Motorenfabrikanten hebben zeer veel geld en technologie gestoken in geavanceerde systemen om de verbranding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een benzine motor brandt een mengsel van benzine en lucht. De meest efficiënte verbranding vindt plaats bij een mengsel van 14,7 delen lucht t.o. 1 deel brandstof. Men noemt dit een stoichiometrische verbranding. Bij een uitlaatgas emissietest zal de testkast bij een stoichiometrische verbranding het Lambda getal 1 aangeven en zullen de uitlaatgas emissies binnen de norm vallen. Wanneer het mengsel niet in de juiste verhouding is zal dit leiden tot een onnodig hoog brandstofverbruik en een te hoge uitstoot van schadelijke uitlaatgasemissies en is er sprake van een incomplete verbranding. Een incomplete verbranding kan veroorzaakt worden door een technisch mankement maar in veel gevallen is vervuiling de oorzaak. Een laag rendement in verhouding tot een hoog percentage vervuilende emissies is een reden waarom benzinemotoren snel vervuilen.
Green Mile Solutions heeft een 2-tal producten ontwikkelt die vervuiling van het brandstofsysteem tegengaan en een vervuild brandstofsysteem reinigen. Maxxlube Intake Cleaner reinigt het verbrandingssysteem via de luchtinlaat en Maxxlube Instant cleaner reinigt het verbrandingssysteem via de brandstoftoevoer. Voor meer informatie klik hier
 
Diesel Motoren
Een dieselmotor heeft een hoger rendement dan een benzinemotor omdat het thermisch rendement hoger uitkomt ten opzichte van een benzinemotor. Het thermisch rendement ligt hoger omdat de compressieverhouding hoger is 1:18 tot 1:22, dit in tegenstelling tot de compressieverhouding van de benzinemotor die maximaal 1:12 is. Daarnaast zijn er nog een paar belangrijke verschillen die de dieselmotor zuiniger maken. In de eerste plaats heeft de diesel een hogere calorische waarde dan benzine. En wel diesel: 36 gJ/m3 tegenover benzine: 33gJ/m3. Dus maakt de diesel per kilometer al zuiniger. Voorts is de verbranding bij een dieselmotor ideaal. Bij een hoge druk wordt de diesel ingespoten waarbij de diesel in 1 keer totaal ontbrand. Deze zogenaamde ‘zelfontbranding’ vindt bij een temperatuur van om en nabij de 250 graden plaats. Het verschilt nog wel eens van temperatuur naar gelang de kwaliteit van de diesel olie. Maar in deze situatie wordt de ideale druk verdeling gegeven op de zuigers. Een ander voordeel van een dieselmotor t.o.v. een benzine motor is dat bij een dieselmotor de bestuurder bij gas geven direct de brandstoftoevoer regelt en de bestuurder van een benzinemotor de luchttoevoer (smoorklep). Daarnaast draait een diesel veel minder toeren per minuut en is het koppel veel eerder bereikt (ca 2000 toeren), bij lagere toeren en in de stad is een diesel dus veel zuiniger dan een benzinemotor. De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. DME bestaat uit toxische en irriterende gassen, waaronder aldehydes (bijvoorbeeld formaldehyde), ketonen, stikstofoxides (NO en NO2), koolmonoxide, enkelvoudige aromaten (benzeen, tolueen, styreen) en deeltjesvormige verontreiniging. De deeltjesvormige dieselemissies bestaan uit elementair koolstof, zware metalen (arseen, seleen, beryllium, chroom), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) en polychloorbifenylen (pcb’s). Omdat de deeltjes worden gevormd door verbrandings- en condensatieprocessen zijn de meeste zeer klein. Fijnstof komt bij inademing in de luchtwegen en longen terecht. Vooral de kleinere deeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen. De nieuwe geavanceerde dieselmotoren zijn zeer gevoelig voor vervuiling. Het EGR systeem en carterventilatie zorgen ervoor dat verbrandingsresten en oliedampen worden teruggevoerd naar de motor. Dit reduceert in eerste instantie de DME maar vervuiling en afzettingen op het inlaatsysteem zijn hierdoor onvermijdelijk met als gevolg een minder presterende motor, hoger dieselverbruik en meer roetuitstoot.
Door regelmatig Maxxlube Intake Cleaner en Maxxlube Instant Cleaner toe te passen reinigt u niet alleen het brandstofsysteem maar voorkomt u ook vervuiling en storingen. Klik hier voor meer informatie.
Smering
Een verbrandingsmotor bestaat uit veel bewegende delen die gesmeerd dienen te worden, niet alleen om slijtage te voorkomen maar ook om wrijving te verminderen. Wrijving is energieverlies. Minder wrijving resulteert in meer vermogen en een lager brandstofverbruik met als resultaat minder schadelijke emissies. De volgende onderdelen veroorzaken wrijving in een verbrandingsmotor:
Kleppen systeem                           : 13%
Zuigersysteem                                : 40%
Krukas systeem                              : 19%
Nokkenas systeem                       : 18%
Overig                                                   : 10%
De kwaliteit van motorolie is dus van essentieel belang. Motorolie is een mengsel van basisolie en additieven. De kwaliteit en eigenschappen bepalen de kostprijs van een motorolie.
Green Mile Solutions heeft een motorolie additief ontwikkelt op basis van vloeibare en vaste ceramische smeerstoffen die uw motorolie upgraden naar het hoogst mogelijke niveau en slijtage en wrijving reduceren tot een absoluut minimum. Dit additief heet Maxxlube Ceramic Engine Protector. Voor meer informatie klik hier
 
Nieuwe ontwikkelingen, medio 2016 leverbaar:
Maxxlube Ceramic Gearbox Protector
Maxxlube Ceramic Chain Spray
Maxxlube Ceramic Grease
Maxxlube Ceramic Assembly Paste
Maxxlube Engine Flush